STARTSIDEN / NYHETER
 

NYHETER FRA NETTAVISER

Hold deg oppdatert på de siste jernbane relaterte nyheter fra lokale, regionale, nasjonale og nordiske nettaviser. Sakene lenkes direkte til nettavisene.

 

Bane Nor avlyser utbygging på Tangen

24 Oct 2017

I en pressemelding opplyser Bane Nor at de forberedende arbeidene på Tangen med tilkomstveg til Tangenvika bru avlyses. Årsaken er manglende finansiering i statsbudsjettet for 2018.

Les mere...

 


Vogntog forårsaket stans i togtrafikken på Østre linje

23 Oct 2017

Et vogntog var muligens borti kjøreledningen på Østfoldbanens østre linje på Drømtorp i Ski tirsdag formiddag.

Les mere...

 


All togtrafikken kan ikke fortsette å gå gjennom Oslo S. Det er visjonsløst

16 Oct 2017

Jernbanetraseene gjennom Oslo er foreldet og skaper problemer både for trafikkavvikling, miljø, byutvikling i sentrum, reisende og godstransport. Men problemene løses ikke med stadig mer transport gjennom sentrum.

Les mere...

 


Setter fart på InterCity og parkering av tog

16 Oct 2017

Planlegging av nytt dobbeltspor for Intercity fra Drammen til Kobbervikdalen og til Gulskogen fortsetter for fullt, og det settes av store summer i statsbudsjettet. Kun penger til planlegging for ny Holmenbru.

Les mer...

 


NSB må konkurrere om å trafikkere Sørlandsbanen

16 Oct 2017

Togtrafikken på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen skal konkurranseutsettes fra sommeren 2019.

Les mere...

 


Feil med togbommene skapte kaos

16 Oct 2017

Det ble fullstendig kaos, forteller en tipser.

Les mere..

 


Ingen penger til elektrifisering i statsbudsjettet

16 Oct 2017

Sterke reaksjoner i Trøndelag over att det ikke var avsatt penger til elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen i statsbudsjettet. Betyr at prosjektet ikke kommer igang som planlagt.

 


Vi må få flere tog sørover til Moss

16 Oct 2017

Artikel av Kjell Erik Onsrud, leder For Jernbane.

 

Les mere->


Jernbaneforum 2017 sett med nordnorsk blikk

26 Apr 2017

21.mars foregikk årets nasjo- nale JERNBANEFORUM i Oslo med “fremtidens jernbane” som tema. Samferdselsminis- ter Ketil Solvik-Olsen og jernba- nedirektør Elisabeth Enger åpna det heile med ei oppsummering av re års arbeid med jernba- ne og en heilhetlig strategi for norsk jernbane på mellomlang sikt (innen 2033) og på lang sikt (innen 2060). 
Les hele inlegget (ekstern link til PDF-dok.): Innlegg av Tromskomiteen for jernbane

 


Nord-Norgebanen i NTP

26 Apr 2017

Styret i aksjonsgruppa ser svært positivt på at Regjeringen sammen med støttepartiene har besluttet å oppdatere ut- redningen om Nord-Norgeba- nen i forbindelse med NTP 2019–2028. Les hele inlegget (ekstern link til PDF-dok.):
Innlegg av Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen

 


<< Forrige ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 ... 126 ... 128 ... 130 ... 132 ... 134 ... 136 ... 138 ... 140 ... 142 ... 144 ... 146 ... 148 ... 150 ... 152 ... 154 ... 156 ... 158 ... 160 ... 162 ... 164 ... 166 ... 168 ... 170 ... 172 ... 174 ... 176 ... 178 ... 180 ... 182 ... 184 ... 186 ... 188 ... 190 ... 192 ... 194 ... 196 ... 198 ... 200 ... 202 ... 204 ... 206 ... 208 ... 210 ... 212 ... 214 ... 216 ... 218 ... 220 ... 222 ... 224 ... 226 ... 228 ... 230 ... 232 ... 234 ... 236 ... 238 ... 240 ... 242 ... 244 ... 246 ... 248 ... 250 ... 252 ... 254 ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 Neste >>

Powered by CuteNews

 

 

   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»